Historikk

HISTORIKK:
M/K Alia er er fartøy av kuttertypen. Det betyr et utoverhengende hekk og en forholdvis loddrett forstavn. Fartøytypen er opprinnelig engelsk og ble vanlig i Norge etter 1900.

Den nordnorske kutteren hadde noe mer utoverhengende hekk for å gi bedre dekksplass for fiskeredskaper. Rekker og bakke var ofte noe høyere enn Vestlandskutteren. Spantene stod noe tettere for å gi skroget styrke og stabilitet i sjøen.

BÅTBYGGER JOHN B. LIENG (1887-1966) var i en årrekke formann i Saltdal Båtbyggerforening. Han var den første som satte opp båthall i Rognan-fjæra. Lieng bygde sammen med sine 7-8 ansatte ca. 150 fartøyer. Siste fartøy var «Geir-Børre» på 48 fot levert til Båtsfjord.
BRØDRENE JOHAN (1888-1969) OG SIMON (1890-1954) ZACHARIASSEN

Sørøya deltok i «Baldersheim-ekspedisjonen» til Grønnland i 1925. 27. Januar 1917 reddet de 35 tyske sjøfolk fra den visse død i Barentshavet fra den synkende ubåten «Bender» - U 76.

M/K Alia ble benyttet til evakuering av Finnmark høsten 1944 under 2. Verdenskrig. Etter krigen transporterte M/K Alia folk og materialer til gennoppbygging på Sørøya og i Hammerfest-området. Senere ble fartøyet satt inn i kystfiske og fangst i Finnmark og Lofoten. Fartøyet ble tatt ut av fiske i 2001 i forbindelse med kondemneringsordningen for å redeusere antall fiskefartøy i Norge.

M/K Alia står på Riksantikvarens verneliste. Med tilskudd fra Norsk Kulturminnefond er den satt i stand med tanke på viere bevaring som en del av nordnorsk kystkultur.

Stiftelsen Uni har gitt støtte til brannsikring av fartøyet.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.